Info over de Shiatsu Praktijk in Hardenberg, Overijssel.

 

Manuele Praktijk Vitaal te Hardenberg is een praktijk voor Shiatsu therapie. En al jaren een vertrouwd adres.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Afspraken dienen UITERLIJK 24 uur van te voren tijdens werktijden- dus niet in het weekend- TELEFONISCH te worden geannuleerd, bij ziekte dezelfde dag voor 09.00 uur.
Anders wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht. Calamiteiten uitgezonderd.

NVST lidnummer L2281
RBCZ  lidnummer 180643R

 

 

Voorwaarden RBCZ,
Voorwaarden NVST

 

  • Het feit dat de therapeut A+ lid is van de beroepsvereniging betekent dat de consulten deels kunnen worden vergoed, afhankelijk van Uw aanvullende zorgverzekering. Deze behandelingen gaan NIET van Uw eigen risico af.

Zorgwijzer:

Kennis therapeuten

Hoewel de uitvoering en technieken van Shiatsu niet zijn gebaseerd op de huidige westerse therapievormen, zijn de therapeuten zelf wel uitstekend op de hoogte van de westerse, moderne kennis van het menselijk lichaam. Om toezicht te houden of een zorgverlener voldoet aan de westers medische en psychosociale kennis, is in 2015 een onafhankelijke instantie opgericht, namelijk het CPION.

Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbare kennis beschikken en deze nascholing hebben gevolgd. Hierdoor zal de oude regel gehandhaafd blijven en wordt een consult geheel of gedeeltelijk vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Check met uw zorgverzekeraar, of zorgverlener.

Heeft U klachten en komen wij er samen niet uit, dan kunt U zich wenden tot de klachtencommissie. 

Klachtencommissie NVST

Stichting Zorggeschil