Info over de Shiatsu Praktijk in Hardenberg, Overijssel.

Manuele Praktijk Vitaal te Hardenberg is een praktijk voor Shiatsu therapie. En al jaren een vertrouwd adres.

Algemene voorwaarden.

 • Gediplomeerd Shiatsu therapeut, register therapeut aanvullende gezondheidszorg.
 • Het consult duurt 30, 45 of 60 minuten. Voorafgaand de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats. Deze intake is gratis.
 • Na het gesprek wordt er samen met U een behandelplan doorgenomen.
 • Doorgaans worden drie afspraken achter elkaar gemaakt. Na elk consult bespreken wij samen het resultaat. Na het derde consult wordt er eventueel een vervolgtraject afgesproken.
 • U kunt ten alle tijden uw vragen, wensen of klachten kenbaar maken.
 • Tijdens de openingstijden is de praktijk telefonisch bereikbaar. Tijdens behandelingen wordt er niet opgenomen, maar kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt ALTIJD teruggebeld.
 • Tijdens vakanties en dergelijke wordt de praktijk waargenomen door collegae. Het telefoonnumer wordt via het antwoordapparaat kenbaar gemaakt.
 • U krijgt de faktuur via de mail in PDF bestand toegestuurd, deze kunt u binnen 8 dagen overmaken naar de praktijk en declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de door U afgesloten aanvullende verzekering.
 • De praktijk is niet rolstoeltoegankelijk
 • Er is voldoende gratis parkeergelegenheid
 • Praktijk Vitaal heeft een geheimhoudingsplicht
 • Bij langdurige ziekte van de therapeut kan, indien door U wenselijk, Uw dossier worden overgedragen naar waarnemend therapeut.

Afspraken dienen UITERLIJK 24 uur van te voren tijdens werktijden- dus niet in het weekend- TELEFONISCH te worden geannuleerd, bij ziekte dezelfde dag voor 09.00 uur.
Anders wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht. Calamiteiten uitgezonderd.

NVST lidnummer L2281
RBCZ  lidnummer 180643R

Voorwaarden RBCZ,
Voorwaarden NVST


 • Het feit dat de therapeut A+ lid is van de beroepsvereniging betekent dat de consulten deels kunnen worden vergoed, afhankelijk van Uw aanvullende zorgverzekering. Deze behandelingen gaan NIET van Uw eigen risico af.

VGZ:

Kennis therapeuten

Hoewel de uitvoering en technieken van Shiatsu niet zijn gebaseerd op de huidige westerse therapievormen, zijn de therapeuten zelf wel uitstekend op de hoogte van de westerse, moderne kennis van het menselijk lichaam. Om toezicht te houden of een zorgverlener voldoet aan de westers medische en psychosociale kennis, is in 2015 een onafhankelijke instantie opgericht, namelijk het CPION.

Sinds 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbare kennis beschikken en deze nascholing hebben gevolgd. Hierdoor zal de oude regel gehandhaafd blijven en wordt een consult geheel of gedeeltelijk vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Check met uw zorgverzekeraar, of zorgverlener.

Heeft U klachten en komen wij er samen niet uit, dan kunt U zich wenden tot de klachtencommissie.Klachtencommissie NVST

Stichting Zorggeschil