Prijs en vergoeding

Shiatsu wordt door de meeste zorgverzekeraars breed vergoed via de aanvullende zorgverzekering. Kijk of vraag dit ALTIJD even na.

Vaak wordt er vergoed tot een plafond van 40 euro per consult. Indien voldoende verzekerd zou het kunnen betekenen dat U maar een klein bedrag bijbetaalt.

Vergoeding Shiatsu 2019

Op de website van de  ZORGWIJZER kunt U e.e.a nazien. Overigens kunt U hier geen rechten aan ontlenen.

  • Consult vol uur 70 Euro

U krijgt de factuur in pdf bestand thuis gestuurd, en kunt deze dan declareren bij Uw zorgverzekeraar. U wordt verzocht er voor zorg te dragen dat het te betalen bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening staat.

Betalen via ’tikkie’ is ook mogelijk.

De afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren op werkdagen- dus niet in het weekend- telefonisch te worden geannuleerd.  Bij ziekte op werkdagen telefonisch vóór 09.00 uur s’ochtends. Daarna wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht. Calamiteiten uitgezonderd.

Met vriendelijke groet,

Vitaal Hardenberg, Ella Dorgelo.