Prijs en vergoeding

Vergoeding Shiatsu 2019

Shiatsu wordt breed vergoed door de aanvullende verzekering bij de meeste zorgverzekeraars. Kijk of vraag dit ALTIJD even na.

Op de website van de  ZORGWIJZER kunt U e.e.a nazien. Overigens kunt U hier geen rechten aan ontlenen.

  • Consult vol uur 70 Euro
  • Consult drie kwartier 56,50 Euro
  • Consult half uur 40 Euro
  • Het eerste consult bestaat altijd uit een intake gesprek ( gratis) en aansluitend 1 uur behandeling.
    Het eerste consult kost dus 70 euro.

Vaak wordt er vergoed tot een plafond van 40 euro. Indien U voldoende bent verzekerd zou het kunnen betekenen dat U 16,50 euro of 30 euro bijbetaalt. Of helemaal NIETS voor een half uur.

U krijgt de faktuur in pdf bestand thuis gestuurd, en kunt deze dan declareren bij Uw zorgverzekeraar.

De afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren op werkdagen- dus niet in het weekend- telefonisch te worden geannuleerd.  Bij ziekte op werkdagen telefonisch vóór 09.00 uur s’ochtends. Daarna wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht. Calamiteiten uitgezonderd.