Prijs en vergoeding

De behandelingen worden vaak breed vergoed door de zorgverzekeraars, afhankelijk van Uw aanvullende verzekering. Vraag dit altijd even na!

Op de website van de  ZORGWIJZER kunt U e.e.a nazien. Overigens kunt U hier geen rechten aan ontlenen.

  • Consult 30 minuten 45 Euro, waarvan wellicht 40 euro wordt vergoed.
  • Consult 60 minuten 70 Euro, waarvan wellicht 40 euro wordt vergoed
  • Het eerste consult kost 70 euro. Dit betreft een intakegesprek en een behandeling. Waarvan wellicht 40 euro wordt vergoed. 
  • Vitaal Hardenberg is vrijgesteld van BTW, en wordt dus ook niet op de factuur vermeld.

U krijgt de factuur in pdf bestand via e-mail toegestuurd, en kunt deze dan eventueel bij Uw zorgverzekeraar declareren. U wordt verzocht er voor zorg te dragen dat het te betalen bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum op onze bankrekening staat.

IBAN: NL88ABNA06090642007

Betalen via ’tikkie’ is ook mogelijk, en heeft de voorkeur.

De afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren op werkdagen- dus niet in het weekend- telefonisch te worden geannuleerd. ( ziekte telefonisch voor 09.00 uur ’s ochtends)  Anders ben ik genoodzaakt het hele consult in rekening te brengen, wegens gemiste inkomsten. 

Met vriendelijke groet,

Vitaal Hardenberg, Ella Dorgelo